“English for Women ONLY” Program starts in January!

Nan sousi pou n ede tout jèn fi – etidyan oubyen profesyonèl – ak lòt ki ta renmen pale anglè, Innovative Learning Concepts (ILC) lanse yon pwogram anglè POU FI SELMAN. Pwgram sa a ap dire 12 mwa (4 sesyon, 3 mwa chak). Si w vle patisipe (oubyen w konnen moun ki enterese), klike sou lyen JotForm sa a epi swiv enstriksyon yo.

Tout fòmasyon an GRATIS, men gen kondisyon pou w ka patisipe.


As part of our efforts to assist young women – students, professionals and others – desiring to become proficient in English, ILC has launched an English program FOR WOMEN ONLY. The program will last 12 months (4 sessions of 3 months). If you are interested (or know people who are), click on the JotForm link and follow the instructions.

The course is FREE; however, they are some participation requirements that need to be met.

 

 

en_USEnglish